Satış Sözleşmesi

A. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Merkez Mah. Hasat Sok. No:12/3 Şişli/İstanbul adresinde “Kırkıncıkapı Bilgisayar Yaz.Yay.Tan. Tur.Ve Paz.Tic.A.Ş.” (Bu sözleşmede kısaca “Kırkıncıkapı” diye anılacaktır).Tüketici ……….. (bu sözleşmede kısaca “Tüketici” diye anılacaktır.

B. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Kırkıncıkapı’ya ait Mengen Kıyaslar Köyü Kaynarca Mevkii Yedigöller Yolu 3. km Mengen / BOLU / TÜRKİYE adresinde bulunan Hindiba Doğa Evi'nde konaklama hizmetinin http://www.hindibapansiyon.com, http://www.hindibapansiyon.com.tr ve http://hindibadogaevi.com internet sitelerinden elektronik ortamda tüketiciye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince satışına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleridir.

C. GENEL HÜKÜMLER

1 - Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

2 - Tüketici, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Kırkıncıkapı tarafından, işbu sözleşmenin imzalanması ve bu sözleşme kapsamındaki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını kabul, beyan, taahhüt eder. Tüketici, Kırkıncıkapı’nın gizlilik politikasına ilişkin bilgiye, adresinden ulaşabilir.

3 - Tüketici, bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini; mail order , sanal pos , havale ve/veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme, taraflar arasında geçerli olacaktır. Tüketici, bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, konaklama hizmetini, bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt eder.

4 - Sözleşmenin kurulmasından sonra Tüketici'ye ait kredi kartının Kırkıncıkapı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Kırkıncıkapı’ya ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

5 - Kırkıncıkapı, Tüketicinin konaklama tesisindeki her hangi bir kaybından, hasarından veya kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

6 - Tüketicinin tesise giriş saati 14:00, tesisten çıkış saati ise en geç 12:00’dir. Saat 12:00’den sonra odaların boşaltılmaması halinde, tüketici kişi başına tesisin günlük konaklama ücretini ödeyeceğini ve tesiste alınan ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7 - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

D. CAYMA HAKKI

8 - Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, sözleşmenin elektronik ortamda onaylandığı ve böylece sözleşmenin kurulmuş olduğu tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimlerinin Kırkıncıkapı’ya ulaşması halinde rezervasyon için bedel ödenmiş ise bu bedel, Tüketiciye geri ödenir.

E. SÜRE VE FESİH

9 - Tüketici, ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise giriş tarihinden 7 gün önce yazılı olarak bildirmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir. Bu durumda Tüketici, konaklama bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

10 - Tüketicinin tesise giriş yapmayı taahhüt ettiği tarihte tesise gelmemesi halinde Kırkıncıkapı’nın rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda tüketiciye ücret iadesi yapılmaz. 

11 - Konaklama hizmet başlangıcından sonra tüketicinin tesisten erken ayrılması halinde tüketici Hindiba Doğa Evi'ne konaklamadığı günler için öngörülen hizmet bedeli toplamının %30 luk kısmını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12 - Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda; erken rezervasyon indirimi, peşin ödeme ve kampanyalı yapılan promosyondan doğan indirimler geçersizdir. Konaklanmayan günlere ilişkin hizmet bedeli de, indirimsiz ve net fiyattan hesaplanarak tüketiciden tahsil edilir.

13 - Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

14 - Ön ödemesi başka bir tarihte kullanılmak üzere saklı tutulan tüketici bu ödemeyi yılda en fazla iki defa erteleyebilir. Yeni rezervasyon tarihinde özel gün uygulamaları ve fiyatlandırma sebebiyle doğacak fiyat farklarını ödeyerek hiçbir hak talep edemez, tüketici bunun bilincinde olup fiyat farklarından dolayı indirim ve ücret iade talebinde bulunamaz. Bu sözleşme tarihinde alınan hizmet bedeli esas alınır. Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez.

15 - Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, tesise giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından tesise veya var ise aracı kuruluşa ödenerek gerekli değişiklik yapılır.

16 - Kırkıncıkapı , gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı konaklama rezervasyonunu kısmen veya tamamen değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketici lehine tazminat hakkı doğmaz.

F. GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1-ÜYELİK BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

17 - Kırkıncıkapı, http://www.hindibapansiyon.com, http://www.hindibapansiyon.com.tr ve http://hindibadogaevi.com adreslerine Tüketici tarafından girilen bilgilerin, hiçbir biçimde başka bir şirket ya da kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2- KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

18 - http://www.hindibapansiyon.com, http://www.hindibapansiyon.com.tr ve http://hindibadogaevi.com adreslerindeki ödeme sistemi ile Tüketici arasında gidip gelen bilgilerin güvenliği, SSL (Secure Socket Layer) adı verilen bir katman tarafından sağlanmaktadır. Kırkıncıkapı’nın kullandığı 128 Bit SSL sertifikalı Ödeme Sisteminde, Tüketicinin Kredi Kartı bilgileri ya da bilgilerinin herhangi bir parçası kaydedilmemektedir ve Tüketicinin kredi kartını tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi tarafından kart bilgilerine erişilememektedir. Kredi Kartı bilgileri, güvenli bölgede girilip doğrulandıktan sonra Tüketicinin bankasının onaylama sistemine gönderilir ve bankadan gelen onay ile ödeme gerçekleştirilmiş olur. Kredi kartı bilgilerinde herhangi bir yanlışlık varsa ya da limit yetersizse, banka, sisteme bir hata kodu gönderir. Bu durumlarda, ilgili hata kodu belirtilerek, bilgi@hindibadogaevi.com adresine e-posta gönderilebilir.

19 - Kırkıncıkapı, Tüketici’nin kredi kartı bilgilerinin hiçbir şekilde Kırkıncıkapı’nın sisteminde saklanmamasını kabul ve taahhüt eder.

3-POSTA GÜVENLİĞİ

20 - Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Kırkıncıkapı, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

G- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

21 - Sözleşme bedeli …. TL (KDV Dahil) dir. Tüketici, bu bedelin tamamının, ön bilgilendirme formunda belirtilen kural ve koşullarda, elektronik ortamda bildirdiği kredi kartından Kırkıncıkapı tarafından tahsil edilmesi için Kırkıncıkapı’ya onay ve yetki verdiğini kabul eder.

H- SON HÜKÜMLER:

22 - İşbu sözleşme 21 maddeden oluşmakta olup taraflar bu sözleşmede bildirdikleri adreslerin tebligat adresi olduğunu, uyuşmazlık halinde ANKARA mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.